Aplikacja
Diversesystem
ZAINSTALUJ

Contact us

CONTACT WITH SHOP

DIVERSE S.A.
ul. Bysewska 23
80-298 Gdańsk, Polska
Tel. +48585000829
mail: sklep@diversesystem.com

 

OFFERS OF COOPERATION, MEDIA

DIVERSE S.A.
ul. Bysewska 23
80-298 Gdańsk, Polska
Tel. +48585000800
mail: diverse@diverse.pl

 


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ETOS S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU PRZY ULICY BYSEWSKIEJ 23 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zapytania na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa a także podmioty przetwarzające 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 miesiąca 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia przyjęcia zgłoszenia

Newsletter

Subscribe and you will receive 30zł kod rabatowy
for the first shopping.
Every week we will send you information about new products and attractive discounts.

Stay updated

The action cannot be combined with other promotions and is only valid on-line.