Aplikacja Diversesystem Pobierz aplikację a dostaniesz 30 zł
przy zakupach powyżej 100 zł
ZAINSTALUJ

Stary regulamin DC

Regulamin

Regulamin programu lojalnościowego Diverse Club

1. Postanowienia wstępne

1.1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Diverse Club (zwanego dalej "Programem") organizowanym przez ETOS S.A. właściciela marki Diverse, zarejestrowanego w Gdańsku, ulica Bysewska 23 (zw. dalej "DIVERSE").

1.2. Diverse Club (zwany dalej "Klubem") ma na celu budowanie relacji między Uczestnikami Programu (zwanymi dalej "Uczestnikami") a marką Diverse, zapoznawanie ich z ofertą Diverse oraz wyróżnianie aktywnych Uczestników na zasadach określonych w Regulaminie.

1.3. W programie uczestniczą wszystkie regularne salony prowadzone pod marką Diverse na terenie Polski oraz sklep internetowy https://www.diversesystem.com. W programie nie biorą udziału Outlety. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, co do zakupów w sklepie internetowym https://www.diversesystem.com, zastosowanie mają postanowienia regulaminu, zamieszczonego pod adresem:

http://www.diversesystem.com/obsluga-klienta/regulamin-i-zwroty.html?PHPSESSID=345005db21f6212cf005c8572f6f9648

2. Uczestnicy programu

2.1. Uczestnikami programu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia.

2.2. Z udziału w programie Diverse Club wyłączeni są pracownicy firmy ETOS S.A., franczyzobiorcy, licencjobiorcy, pracownicy punktów sprzedaży detalicznej sieci „Diverse” oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Karta stałego Klienta – Diverse Club Card

3.1. Korzyści

Za każde wydane 500 zł w sieci salonów Diverse (z wyłączeniem outletów) i/lub w sklepie internetowym https://www.diversesystem.com naliczany jest rabat wartościowy w wysokości 50zł na następne zakupy. Rabat naliczany jest po czternastu dniach od zakupów sklepie regularnym oraz po osiemnastu dniach od zakupów w sklepie internetowym. Rabat można wykorzystać zarówno na produkty w pierwszej cenie jak i produkty przecenione marek Diverse, CLTN oraz Iridium. Rabat przyporządkowany jest do karty Diverse Club  więc tylko posiadacz karty może zrealizować rabat. Rabatu nie można przekazać osobom trzecim. Rabat można zrealizować we wszystkich regularnych salonach sieci Diverse biorących udział w programie oraz w sklepie internetowym https://www.diversesystem.com. Rabatu nie można wykorzystać w outletach.

Każdorazowo po naliczeniu rabatu uczestnik programu zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną i za pomocą SMS. Uczestnik może również monitorować stan na swojej karcie Diverse Club po zalogowaniu się przez stronę www.diverseclub.com

Całość korespondencji z Uczestnikami programu odbywać się będzie drogą elektroniczną oraz za pomocą SMS.

3.2. Jak otrzymać kartę i zarejestrować się w programie?

Aby otrzymać kartę Diverse Club należy dokonać jednorazowego zakupu w sklepie firmowym Diverse, biorącym udział w Programie.

Aby zarejestrować kartę oraz uaktywnić ją rabatowo należy poprawnie wypełnić formularz rejestracji uczestnika na stronie https://www.diverseclub.com. Konieczne jest pozostawienie swoich danych i uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*).Konieczne jest przy tym wyrażenie zgody na warunki uczestnictwa w Programie określone w Regulaminie oraz na przetwarzanie danych osobowych przez DIVERSE oraz inne podmioty współpracujące z DIVERSE w ramach Diverse Club, w celach marketingowych, w szczególności dla celów przekazywania informacji na temat produktów, promocji i ofert handlowych w formie elektronicznej. Podanie swoich danych osobowych jest niezbędne przy rejestracji Uczestnika jak i wpisaniu osoby do bazy danych Diverse Club. Uczestnik jest uprawniony do wglądu do podanych danych osobowych i ich poprawiania.

Dane osobowe Uczestnika są przechowywane zgodnie ze standardami bezpieczeństwa wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych, poprzez zaznaczenie pola „Zgadzam się na uczestnictwo w programie lojalnościowym Diverse Club i akceptuję otrzymywanie wszelkiej korespondencji z tym związanej wysyłanej za pomocą poczty elektronicznej oraz SMS. Zapoznałem się z regulaminem programu lojalnościowego i akceptuję jego postanowienia ”, oraz pola „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ETOS S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Bysewskiej 23 oraz inne podmioty współpracujące z ETOS S.A. w celach marketingowych, w szczególności dla celów przekazywania informacji na temat produktów, promocji i ofert handlowych. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.”

Jeśli Klient nie zarejestruje się na www. diverseclub.com oraz nie zaakceptuje regulaminu programu lojalnościowego oraz zasad przetwarzania danych osobowych, w tym w celach marketingowych, Karta Stałego Klienta nie zostanie aktywowana rabatowo tzn. nie będzie uprawniała do odbioru rabatu.

 3.3. Sposób korzystania z Diverse Club Card

3.3.1. Rejestracja transakcji

a) w regularnych salonach Diverse - W celu zarejestrowania transakcji na karcie Uczestnik programu musi przekazać Kasjerowi kartę przed dokonaniem płatności. Rejestracja transakcji odbywa się po upływie pełnych czternastu dni. Rejestracja transakcji jest jednoznaczna z naliczeniem rabatu. To znaczy, że wartość rabatu jest aktualizowana w systemie automatycznie po osiągnięciu progu rabatowego. W przypadku nie przekazania Kasjerowi karty Diverse Club Card  przed zakończeniem transakcji zakupu, przez co rozumie się wydrukowanie paragonu, rabat nie zostanie zarejestrowany.

b) w internetowym sklepie Diverse – w celu zarejestrowania transakcji na karcie Uczestnik musi zarejestrować się na własnym koncie założonym na https://www.diversesystem.com. Rejestracja na https://www.diverseclub.com jest jednoznaczna z posiadaniem konta na https://www.diversesystem.com. Każda sfinalizowana transakcja po wcześniejszym zalogowaniu na własnym koncie, zostanie zarejestrowana na koncie uczestnika z czternastodniowym opóźnieniem wobec daty dokonania zakupu. Rejestracja transakcji jest jednoznaczna z naliczeniem rabatu w przypadku osiągnięcia progu rabatowego.

3.3.2. Skorzystanie z rabatu wartościowego

a) w regularnych salonach Diverse- W celu skorzystania z rabatu wartościowego zgromadzonego na karcie należy zgłosić ten fakt Sprzedawcy przed dokonaniem transakcji zakupu. Rabat można zrealizować na całą kolekcję Diverse, CLTN oraz Iridium, w tym na towary przecenione z tym zastrzeżeniem, że rabat nie przysługuje na towary oznaczone, jako wyłączone z zasad niniejszego programu. Rabat nie przysługuje także w salonach oznaczonych, jako wyłączone z udziału w programie lojalnościowym.  W przypadku dokonywania zakupów w salonach typu Outlet skorzystanie z rabatu wartościowego nie jest możliwe. Minimalna wartość produktu objętego rabatem nie może być niższa niż 1zł.

b) w internetowym sklepie Diverse – w celu skorzystania z rabatu wartościowego zgromadzonego na karcie w sklepie internetowym należy po zalogowaniu na swoim koncie określić kwotę z przysługującego nam rabatu, którą chcemy wykorzystać w ramach zakupów internetowych. Rabat można zrealizować na całą kolekcję Diverse, CLTN oraz Iridium, w tym na towary przecenione z tym zastrzeżeniem, że rabat nie przysługuje na towary oznaczone, jako wyłączone z zasad niniejszego programu. Deklaracja jest nieodwracalna to znaczy, że raz zadeklarowana kwota rabatu do wykorzystania w sklepie internetowym nie może zostać z powrotem naliczona na kartę i wykorzystana w regularnych salonach sieci Diverse. Określona kwota rabatu jest przyporządkowana do indywidualnego konta w sklepie internetowym aż do momentu jej wykorzystania. Minimalna wartość produktu objętego rabatem nie może być niższa niż 1 zł.

3.4. Unieważnienie karty

DIVERSE zastrzega sobie prawo do unieważnienia karty Diverse Club Card i zgromadzonego na niej rabatu, jeżeli Uczestnik nie zarejestruje na karcie transakcji o łącznej wartości 200 zł, w ciągu roku od momentu wydania karty. Jako jeden rok rozumiemy okres od momentu wydania karty do końca następnego roku kalendarzowego.

DIVERSE zastrzega sobie prawo do unieważnienia karty Diverse Club Card i zgromadzonego na niej rabatu jeżeli Uczestnik nie będzie aktywny zakupowo w sklepach marki Diverse przez okres dłuższy niż dwa lata.

DIVERSE zastrzega sobie prawo do unieważnienia karty Diverse Club Card i zgromadzonego na niej rabatu w sytuacji pozostawienia przez Uczestnika nieprawdziwych danych osobowych lub w przypadku uzasadnionych podejrzeń nadużyć.

4. Zwroty i reklamacje

4.1. Reklamacje produktu zakupionego z wykorzystaniem rabatu zgromadzonego za pośrednictwem karty Diverse Club podlegają takiej samej procedurze reklamacyjnej, jak każdy inny towar zakupiony w sklepie.

4.2. W przypadku uznanej reklamacji towaru, przy zakupie którego wykorzystano rabat wartościowy zgromadzony na karcie Diverse Club, wartość rabatu wartościowego zostanie zwrócona na kartę. Klient otrzyma zwrot gotówki w kwocie, jaką zapłacił podczas zakupu zwracanego towaru, zgodnie z treścią paragonu.

4.3. W przypadku zwrotu lub reklamacji towaru zakupionego w sklepie internetowem do sklepu regularnego, nie możliwe jest zwrócenie wartości rabatu na kartę Diverse Club.

4.4. Reklamacje związane z realizacją rabatu można składać w sklepie oraz w Biurze Obsługi Diverse Club w ciągu 14 dni roboczych od daty realizacji rabatu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie potwierdzenia zakupu produktu w sklepie. Reklamacje dotyczące zgromadzonej wartości rabatu będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia niezgodności w Sklepie lub Biurze Obsługi Diverse Club.

4.5. Rabat wartościowy przyznany przez Biuro Obsługi Diverse Club w wyniku rozpatrzenia reklamacji, będzie dostępny na karcie Uczestnika w ciągu 2 dni roboczych od momentu zakończenia rozpatrywania reklamacji.

5. Uszkodzenie lub utrata karty

5.1. W przypadku uszkodzenia lub utraty karty (zagubienie, kradzież) należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić sprzedawcę lub bezpośrednio Biuro Obsługi Diverse Club, zgłaszając problem na adres emaliowy biuro@diverseclub.com. Informacja musi zawierać numer karty, imię i nazwisko oraz dane adresowe zgodne z podanymi w procesie rejestracji karty w systemie.

5.2. Po otrzymaniu informacji od Uczestnika o uszkodzeniu lub utracie karty, Pracownicy Biura Obsługi Diverse Club zablokują kartę, która została uszkodzona lub utracona oraz wystawią nową kartę, którą Uczestnik będzie mógł odebrać we wcześniej ustalonym salonie.

5.3. DIVERSE nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie karty włącznie z wykorzystaniem rabatu, wykonane do 48 godzin po otrzymaniu zgłoszenia przez Dział Obsługi Diverse Club.

5.4. W przypadku odnalezienia karty, której utratę zgłosił Uczestnik, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Dział Obsługi Diverse Club.

6. Postanowienia szczególne i zastrzeżenia

6.1. Uczestnik powinien powiadomić Biuro Obsługi Diverse Club o zmianie imienia, nazwiska, numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail w terminie 10 dni roboczych od momentu wystąpienia zmiany. Uczestnik może również samodzielnie wprowadzić zmianę poprzez stronę https://www.diverseclub.com weryfikując poprawność swoich danych. Konsekwencje wynikające z niedopełnienia tego wymogu obciążają Uczestnika.

6.2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających rejestrację wartości zakupu na karcie Diverse Club Sprzedawca sporządzi protokół na podstawie, którego Dział Obsługi Diverse Club, w ciągu 10 dni roboczych, zarejestruje zakup na karcie Uczestnika.

6.3. W przypadku podejrzenia naruszenia regulaminu DIVERSE ma prawo do zatrzymania karty Uczestnika i/lub wstrzymania realizacji rabatów do czasu wyjaśnienia sprawy. W przypadku naruszenia regulaminu przez Uczestnika, DIVERSE zastrzega sobie prawo do anulowania karty i/lub wykluczenia Uczestnika z Programu.

6.4. DIVERSE zastrzega sobie prawo ogłaszania czasowych promocji lub akcji, przy współpracy ze stroną trzecią. O zasadach takich działań DIVERSE informuje Uczestników poprzez informację w sklepach, na stronie internetowej www.diverseclub.com, poprzez wiadomości sms i e-mail lub w innej formie.

6.5. Uczestnik Programu może posiadać tylko jedną kartę Diverse Club. W przypadku gdy Uczestnik Programu korzysta z kilku kart Diverse Club DIVERSE zastrzega sobie prawo do unieważnienia wszystkich kart oraz anulowania rabatu wartościowego zgromadzonego na tych kartach.

6.6. Uczestnikom Programu nie przysługuje wobec DIVERSE żadne roszczenie wynikające z samego stosunku członkostwa w Programie.

6.7. Regulamin programu lojalnościowego jest ważny przez okres 6 miesięcy. Po upływie 6 miesięcy ETOS S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji postanowień regulaminu i zasad rabatowania lub wydłużenia okresu trwania regulaminu w jego obecnej formie. Wszelkie zmiany będą komunikowane elektronicznie, w sieci salonów Diverse oraz na www.diverseclub.com.

6.8. Środki zgromadzone na karcie Diverse Club nie moga być wykorzystywane przy realizacji rabatów wynikających z akcji promocyjnych.

7. Zakończenie programu

DIVERSE może dowolnie zadecydować o zakończeniu Programu, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień. Obwieszczenie zakończenia Programu musi być przez firmę DIVERSE wystawione we wszystkich sklepach biorących udział w Programie w dobrze widocznym miejscu z przynajmniej sześćdziesięciodniowym wyprzedzeniem i na stronie internetowej. Obwieszczenie musi zawierać szczegółowe warunki likwidacji i datę ostatecznego terminu realizacji rabatu wartościowego zgromadzonego na karcie Diverse Club Card, który nie będzie krótszy, aniżeli 20 dni. Po zakończeniu Programu nie będzie możliwe rejestrowanie rabatu, a karty Diverse Club Card zostaną unieważnione.

8. Biuro Obsługi Diverse Club

Wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem Programu i korzystaniem z karty udziela Biuro Obsługi Diverse Club. Zapytania w formie pisemnej, za pośrednictwem listu lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.diverseclub.com, należy przesyłać na poniższy adres:

Biuro Obsługi DIVERSE CLUB
Ul. Bysewska 23

Newsletter

15% zniżki na zakupy

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj kod