Druk reklamacji

NUMER KONTA BANKOWEGO I ADRES WŁAŚCICIELA (w przypadku zwrotu) **


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) Administratorem danych osobowych jest ETOS S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Bysewska 23. 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 6 ust. 1 lit. b – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 5 lat od momentu zakończenia postępowania reklamacyjnego 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zgłoszenia reklamacyjnego

Newsletter

Zapisz się, a otrzymasz 30zł kod rabatowy
na pierwsze zakupy.
Co tydzień wyślemy Ci informacje o nowościach i atrakcyjnych rabatach.

Bądź na bieżąco

Akcja nie łączy się z innymi promocjami i obowiązuje tylko on-line.