Aplikacja
Diversesystem
ZAINSTALUJ

Newsletter


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych jest ETOS S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU PRZY ULICY BYSEWSKIEJ 23 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby) - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) tylko w przypadku jeżeli Pan/Pani wyrazi zgody formalne na ich przetwarzanie w celach marketingowych, udzielona zgoda może być w każdym momencie odwołana 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, umowy a także podmioty przetwarzające uczestniczące w procesie marketingowym 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do dnia odwołania zgody 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie 6) w celu zmiany danych lub ich poprawienia należy skontaktować się z ETOS S.A DZIAŁ MARKETINGU Ul. Bysewska 23, 80-298 Gdańsk lub mailowo na adres: biuro@etos.pl 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wysłania informacji handlowej 9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wysłania informacji marketingowej w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka reklamy kontekstowej lecz tylko w przypadku jeżeli Pan/Pani wyrazi zgody formalne na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych

Newsletter

Subscribe and you will receive 30zł kod rabatowy
for the first shopping.
Every week we will send you information about new products and attractive discounts.

Stay updated

The action cannot be combined with other promotions and is only valid on-line.